3D-View-4-1

Woonhuis Meerstad #32

Hoofdaannemer

Bouwderij B.V.

Technische uitwerking

Adviesburo van der Plas B.V.

Constructeur

W2N enigineers Drachten

Fotografie