19-020 web 191126

Woonhuis Bedum

Hoofdaannemer

Hoeksema Bouw BV Ureterp

Technische uitwerking

Constructeur

W2N enigineers Drachten

Fotografie