IMG_4841

Appartementen De Krijthe

Hoofdaannemer

nvt

Technische uitwerking

nvt

Constructeur

nvt

Fotografie

Voor de nieuwbouw van de 9 senioren appartementen aan de Molenweg 1 te Bedum is gezocht naar een aangrijpingspunt uit het verleden. Daarbij is als uitgangspunt geweest om de sfeer terug te brengen van het vroegere Hotel Krijthe, welke in 1949 is afgebroken. Dit om ook de inwoners van Bedum enthousiast te maken en wellicht de nieuwe (senioren) bewoners die zich het nog kunnen herinneren.

Het plan heeft daarom de naam ‘De Krijthe” mee gekregen als verwijzing naar het vroegere ‘Hotel Krijthe’. Deze benaming zal terugkomen op de gevel, namelijk op de boeidelen waar in de tijd van Hotel Krijthe de tekst ‘A.N.W.B.’ vermeld stond.

Stedenbouwkundige opzet en architectonische uitstraling.

De locatie midden in het oude centrum van Bedum bestaat uit een perceel met twee bankgebouwen gescheiden door een toegangsweg naar het achtergelegen bloemenhuis Balkema. Als basis om het plan financieel haalbaar te maken is gekozen om de twee locatie samen te voegen zodat één zelfde gebouw ontstaat, met één stijgpunt. Hierbij kon het parkeren ook worden opgelost.

Om één gebouw te creëren is het noodzakelijk om de inrit naar het achtergelegen Bloemhuis te verleggen. Bijkomend voordeel voor de Bloemenzaak, is dat vanachter de kassa straks zicht ontstaat op de inrit en naar de openbare weg. Tevens is meegenomen dat reclame ook een passende vaste invulling zal krijgen op de hoek van het gebouw.

Door de nieuwe toegangsweg van bloemenhuis Balkema aan de westkant evenwijdig aan de aanwezig boerderijwoning te leggen ontstaat er een dorpskarakter. Een straatje met een veel meer dorps karakter dan nu het geval is tussen de bunkerachtige gesloten uitstraling van de bankgebouwen.

Het gebouw zelf heeft een visuele opdeling in vier traveeën met elk een eigen kleur metselwerk. Dit om het plan passend te maken in de korrelgrootte van het straatbeeld en het oude centrum. Om een aansluiting te maken met het kleinere oude woonhuis aan de Molenweg, is het meest linker gebouw in aanzicht het laagste. De dakverdieping heeft een ‘set back’ van meer dan 6 meter. De ruimte die hier ontstaat kan dienst doen als dakterras voor het aangrenzende appartement. Dit dakterras heeft een ‘set back’ van minimaal 2 meter, waardoor deze niet bepalend is voor het straatbeeld en de privacy van de buren. De visuele opdeling in vier gebouwen wordt extra gescheiden door een transparant en herkenbaar trappenhuis waardoor de mogelijkheid ontstond om het kopgebouw aan Boterdiep Westzijde te verdraaien en zich in deze straat ook te voegen in het straatbeeld. Het complete complex is door zijn 4 deling passend is de straat. Door het scheiden van deze 4-deling door het trappenhuis ontstaat er en tevens een soort boerderijprincipe met duidelijk kopgebouw een driedelige samenstelling zoals vroeger bij het Hotel Krijthe ook sprake van was.

Jaarlijkse herdenkingplaquette.

In de vroege ochtend van 25 april 1944 werd de grootste en doeltreffendste grote razzia in het noorden van ons land in gang gezet. De plaats waar gijzelaars werden klaargezet om weggevoerd te worden naar het concentratiekamp was in het vroegere Hotel Krijthe. In 1989 werd op de plaats van het voormalige Hotel Krijthe in Bedum, in het bankgebouw van Fortis, een plaquette aangebracht om de razzia blijvend te herdenken. Hier worden jaarlijks door burgemeester en herdenkingscomité deze gebeurtenis herdacht en bloemen gelegd. Deze herdenkingsplaquette zal in het nieuwe plan een veel meer prominentere en respectvollere plaats krijgen, direct zichtbaar en bereikbaar vanaf de straat. Hierdoor krijgt deze plek in de dagelijkse samenleving extra diepgang voor voorbijgangers / toeristen en versterkt het de gelaagdheid in tijd van deze plek.